Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45516

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 10 (2009-2010), Innst. 373 S (2009-2010)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-17 19:37:33 +0200:1 17. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 4–8, fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/105) 77% (81/105) 38% (64/169)
2010-06-17 19:38:32 +0200:2 17. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 29% (30/105) 71% (75/105) 38% (64/169)
2010-06-17 19:39:04 +0200:3 17. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 2, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 24% (25/105) 76% (80/105) 38% (64/169)
2010-06-17 19:39:25 +0200:4 17. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 30% (31/105) 70% (74/105) 38% (64/169)
1276774689e 17. jun 2010 Innstilling fra finanskomiteen om forvaltning av Statens pensjonsfond i 2009 ((Innst. 373 S (2009–2010), jf. Meld. St. 10 (2009–2010))) Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)