Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45514

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2009-2010), Innst. 367 S (2009-2010)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276774691e 17. jun 2010 Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2009 ((Innst. 367 S (2009–2010), jf. Meld. St. 3 (2009–2010))) Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)