Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45513

Sist oppdatert: 2010-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 134 L (2009-2010), Innst. 41 L (2010-2011), Lovvedtak 2 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-11 12:54:00.527j 11. nov 2010 Romertall I § 12-1 andre ledd Ja 78% (88/113) 22% (25/113) 33% (56/169)
2010-11-11 12:54:25.760j 11. nov 2010 Øvrige paragrafer og ledd under romertall I, samt romertall II Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)
2010-11-11 12:54:35.667j 11. nov 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)