Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45512

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 LS (2009-2010), Innst. 344 L (2009-2010), Lovvedtak 71 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 19:00:03 +0200:1 14. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 3, fra Høyre. Nei 16% (16/99) 84% (83/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:00:46 +0200:2 14. jun 2010 Det voteres over I § 2-1 nytt annet ledd, § 5-11, § 6-29 annet ledd ny bokstav f, § 14-3 tredje ledd og § 15-1 sjette ledd. Ja 76% (75/99) 24% (24/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:01:15 +0200:3 14. jun 2010 Det voteres over øvrige paragrafer under I samt hele II og III. Ja 77% (76/99) 23% (23/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:01:39 +0200:4 14. jun 2010 Lovens overskrifter og loven i sin helhet Ja 77% (75/98) 23% (23/98) 42% (71/169)