Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45511

Sist oppdatert: 2010-05-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 84 L (2009-2010), Innst. 247 L (2009-2010), Lovvedtak 50 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-25 15:37:20 +0200:1 25. mai 2010 Komiteens innstilling § 9 første ledd åttende punktum. Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
2010-05-25 15:37:46 +0200:2 25. mai 2010 Komiteens innstilling resten av § 9. Ja 76% (77/101) 24% (24/101) 40% (68/169)
2010-05-25 15:38:30 +0200:3 25. mai 2010 Komiteens innstilling VIII, lov om papirverdihandel, ny § 17-5. Ja 59% (60/101) 41% (41/101) 40% (68/169)
2010-05-25 15:39:04 +0200:4 25. mai 2010 Komiteens innstilling VIII, § 17-4 første ledd første punktum. Ja 82% (84/102) 18% (18/102) 40% (67/169)
1274794711e 25. mai 2010 Komiteens innstilling til resten av I Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
1274795940e 25. mai 2010 Komiteens innstilling øvrige paragrafer og ledd under VIII samt hele II, III, IV, V, VI, VII, IX, X og XI. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
1274786465e 25. mai 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)