Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45510

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 S (2009-2010), Innst. 350 S (2009-2010)

Beskrivelse: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-18 16:40:51 +0200:1 18. jun 2010 Forslag nr. 85–104 fra Venstre Nei 1% (2/165) 99% (163/165) 2% (4/169)
2010-06-18 16:41:13 +0200:2 18. jun 2010 Forslag nr. 68–84 fra Kristelig Folkeparti Nei 7% (11/169) 93% (158/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:41:33 +0200:3 18. jun 2010 Forslag nr. 64–67 fra Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 7% (12/168) 93% (156/168) 1% (1/169)
2010-06-18 16:42:32 +0200:5 18. jun 2010 Forslag nr. 58-63 fra Høyre Nei 18% (30/169) 82% (139/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:42:49 +0200:6 18. jun 2010 Forslag nr. 49–57 fra Høyre og Venstre Nei 18% (30/168) 82% (138/168) 1% (1/169)
2010-06-18 16:43:08 +0200:7 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 47 og 48, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 24% (40/169) 76% (129/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:43:24 +0200:8 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 25–46, fra Fremskrittspartiet. Nei 24% (41/169) 76% (128/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:43:42 +0200:9 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 22–24, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 25% (42/169) 75% (127/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:43:57 +0200:10 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 19–21, fra Fremskrittspartiet og Venstre. Nei 25% (42/168) 75% (126/168) 1% (1/169)
2010-06-18 16:44:13 +0200:11 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 16–18, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 30% (51/169) 70% (118/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:44:32 +0200:12 18. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 15, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 31% (53/169) 69% (116/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:44:49 +0200:13 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 13 og 14, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Nei 42% (71/169) 58% (98/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:45:05 +0200:14 18. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 12, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Nei 43% (72/168) 57% (96/168) 1% (1/169)
2010-06-18 16:45:21 +0200:15 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 10 og 11, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 48% (81/168) 52% (87/168) 1% (1/169)
2010-06-18 16:45:40 +0200:16 18. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 1–9, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 49% (83/169) 51% (86/169) 0% (0/169)
1276861201e 18. jun 2010 Forslag nr. 105, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre (mistillitsforslag) Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
2010-06-18 16:46:00 +0200:17 18. jun 2010 Komiteens innstilling Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)