Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45509

Sist oppdatert: 2010-05-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 S (2009-2010), Innst. 244 S (2009-2010)

Beskrivelse: Lån frå den norske staten til den latviske staten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1274786471e 25. mai 2010 Komiteens tilråding romertall I og II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)