Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45508

Sist oppdatert: 2010-05-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 83 S (2009-2010), Innst. 242 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1274786464e 25. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)