Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45506

Sist oppdatert: 2010-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 99 L (2009-2010), Innst. 290 L (2009-2010), Lovvedtak 58 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-08 21:10:43 +0200:1 8. jun 2010 Det voteres over I § 6 tredje ledd første punktum i Det voteres over I § 6 tredje ledd første punktum Ja 77% (75/98) 23% (23/98) 42% (71/169)
1275996664e 8. jun 2010 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)