Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45504

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 107 L (2009-2010), Innst. 360 L (2009-2010), Lovvedtak 85-86 (2009-2010)

Beskrivelse: A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens PensjonskasseB) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 19:12:13 +0200:1 14. jun 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra FrP og komiteens innstilling Ja 77% (76/99) 23% (23/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:12:13 +0200:1ne 14. jun 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra FrP og komiteens innstilling Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:12:38 +0200:2 14. jun 2010 Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 76% (73/96) 24% (23/96) 43% (73/169)