Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45502

Sist oppdatert: 2010-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 L (2009-2010), Innst. 307 L (2009-2010), Lovvedtak 57 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven (tilpasninger i Haag-konvensjonen av 2007)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1275996663e 8. jun 2010 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i bidragsinnkrevingsloven og barnelova (tilpasninger til Haag-konvensjonen av 2007) Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)