Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45499

Sist oppdatert: 2010-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 L (2009-2010), Innst. 251 L (2009-2010), Lovvedtak 52 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen - tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-27 16:55:22 +0200:1 27. mai 2010 Forslag nr. 3 fra Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/97) 94% (91/97) 43% (72/169)
2010-05-27 16:56:10 +0200:2 27. mai 2010 Komiteens innstilling §§ 20–4 og 20–18, under I. Ja 77% (74/96) 23% (22/96) 43% (73/169)
1274911200e 26. mai 2010 Komiteens innstilling til resten av I og hele II, III og IV. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
1274972171e 27. mai 2010 Komiteens innstilling til resten av I og hele II, III og IV Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
1274959388e 27. mai 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)