Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45498

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 LS (2009-2010), Innst. 357 S (2009-2010)

Beskrivelse: Trygdeoppgjeret 2010 og endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-17 19:40:51 +0200:1 17. jun 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1 og 2 fra FrP Ja 77% (81/105) 23% (24/105) 38% (64/169)
2010-06-17 19:40:51 +0200:1ne 17. jun 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1 og 2 fra FrP Nei 23% (24/105) 77% (81/105) 38% (64/169)