Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45485

Sist oppdatert: 2010-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 S (2009-2010), Innst. 189 S (2009-2010)

Beskrivelse: Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-26 13:38:44 +0100:1 26. mar 2010 Forslag fra FrP Nei 29% (29/99) 71% (70/99) 41% (70/169)
1269605043e 26. mar 2010 Komiteens innstilling Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)