Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45342

Sist oppdatert: 2010-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 66 S (2009-2010), Innst. 166 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Anguilla, undertegnet i Paris 14. desember 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1267789982e 5. mar 2010 Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Anguilla, undertegnet i Paris 14. desember 2009 Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)