Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45317

Sist oppdatert: 2010-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:44 S (2009-2010), Innst. 197 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein og Ketil Solvik-Olsen om å gi regjeringen fullmakt til å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift i perioder med ekstraordinær høy strømpris

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-23 21:30:23 +0100:1 23. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
2010-03-23 21:31:31 +0100:2 23. mar 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr 2, fra Fremskrittspartiet Ja 76% (78/103) 24% (25/103) 39% (66/169)
2010-03-23 21:31:31 +0100:2ne 23. mar 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr 2, fra Fremskrittspartiet Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)