Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45267

Sist oppdatert: 2010-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:41 S (2009-2010), Innst. 187 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-23 21:28:42 +0100:1 23. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 4, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 24% (25/104) 76% (79/104) 38% (65/169)
2010-03-23 21:29:03 +0100:2 23. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 31% (32/103) 69% (71/103) 39% (66/169)
2010-03-23 21:29:24 +0100:3 23. mar 2010 Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Nei 42% (44/104) 58% (60/104) 38% (65/169)
1269345664e 23. mar 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)