Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45182

Sist oppdatert: 2010-03-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 63 S (2009-2010), Innst. 138 S (2009-2010)

Beskrivelse: Rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlagsutvalet si fullmakt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1267703522e 4. mar 2010 Innstilling fra justiskomiteen om rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlagsutvalet si fullmakt) (Innst. 138 S (2009–2010), jf. Prop. 63 S (2009–2010)) Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)