Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45139

Sist oppdatert: 2010-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2009-2010), Innst. 180 S (2009-2010)

Beskrivelse: Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-10 19:42:54 +0200:1 10. mai 2010 Forslag nr. fra 1 Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
1273490281e 10. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)