Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45036

Sist oppdatert: 2010-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 S (2009-2010), Innst. 188 S (2009-2010)

Beskrivelse: Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1269605044e 26. mar 2010 Komiteens innstilling Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)