Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45017

Sist oppdatert: 2009-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 S (2009-2010), kap. 456 og 3456, Innst. 67 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260444484e 10. des 2009 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)