Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45005

Sist oppdatert: 2010-03-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:28 S (2009-2010), Innst. 163 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-04 19:13:22 +0100:1 4. mar 2010 Forslag fra André Oktay Dahl på vegne av Høyre Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
1267703524e 4. mar 2010 Komiteens tilråding om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)