Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44909

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):Stortinget ber Regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 Forskrift til skatteloven, som opphever regelen om maksimal timesats på 500 kroner og maksimal antall timer per år for egne ansatte på 1 850 timer fra og med 1. januar 2010.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-08 20:39:22 +0100:1 8. des 2009 Forslag fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/104) 94% (98/104) 38% (65/169)