Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44906

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak der Skatteunndragelsesutvalgets mange forslag vurderes under ett og der aktuelle virkemidler og beløpsgrense ses i sammenheng før man iverksetter forslag om fradragsnekt.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-08 20:37:41 +0100:1 8. des 2009 Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre Nei 18% (19/104) 82% (85/104) 38% (65/169)