Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44891

Sist oppdatert: 2009-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 3. desember 2009 (jf. Innst. 46 L):Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stortinget de nødvendige lovendringer for å åpne for internering av utlendinger som er konstatert å være en trussel mot rikets sikkerhet eller grunnleggende nasjonale interesser.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-17 11:43:39 +0100:1 17. des 2009 Forslag fra Per-Willy Amundsen på vegne av Fremskrittspartiet Nei 24% (26/109) 76% (83/109) 36% (60/169)