Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44883

Sist oppdatert: 2009-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 S (2009-2010), Innst. 96 S (2009-2010)

Beskrivelse: Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-15 21:59:16 +0100:1 15. des 2009 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 (Innst. 96 S (2009–2010), jf. Prop. 53 S (2009–2010)) Ja 76% (78/102) 24% (24/102) 40% (67/169)
2009-12-15 21:59:16 +0100:1ne 15. des 2009 Alternativ votering over forslag fra Fremskrittspartiet Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)