Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44857

Sist oppdatert: 2010-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:22 S (2009-2010), Innst. 152 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-05 13:37:50 +0100:1 5. mar 2010 Det voteres over forslagene 2 og 3 fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/104) 94% (98/104) 38% (65/169)
2010-03-05 13:38:41 +0100:2 5. mar 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet Ja 75% (78/104) 25% (26/104) 38% (65/169)
2010-03-05 13:38:41 +0100:2ne 5. mar 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet Nei 25% (26/104) 75% (78/104) 38% (65/169)