Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44848

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 15 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-08 20:25:15 +0100:1 8. des 2009 Forslag nr. 34-35 fra Kristelig Folkeparti Nei 7% (7/104) 93% (97/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:25:37 +0100:2 8. des 2009 Forslag nr. 1 fra Kristelig Folkeparti Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:26:03 +0100:3 8. des 2009 Forslag nr. 33 fra Høyre Nei 18% (19/104) 82% (85/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:26:27 +0100:4 8. des 2009 Forslag nr. 32 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 23% (24/104) 77% (80/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:26:50 +0100:5 8. des 2009 Forslag nr. 19-31 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (23/100) 77% (77/100) 41% (69/169)
2009-12-08 20:27:15 +0100:6 8. des 2009 Forslag nr. 13–18 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 30% (31/104) 70% (73/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:27:38 +0100:7 8. des 2009 Forslag nr. 12 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 29% (30/104) 71% (74/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:28:00 +0100:8 8. des 2009 Forslag nr. 7–10 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 40% (42/104) 60% (62/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:28:22 +0100:9 8. des 2009 Forslag nr. 11 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 41% (43/104) 59% (61/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:28:45 +0100:10 8. des 2009 Forslag nr. 3 og 6 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:29:12 +0100:11 8. des 2009 Forslag nr. 2, 4 og 5 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:29:49 +0100:12 8. des 2009 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7) Ja 57% (59/104) 43% (45/104) 38% (65/169)