Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44847

Sist oppdatert: 2009-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 6 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-03 16:16:35 +0100:1 3. des 2009 Forslag nr. 1-6, 10 og 12-14 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 44% (49/112) 56% (63/112) 34% (57/169)
2009-12-03 16:17:13 +0100:2 3. des 2009 Forslag nr. 7, 8 og 11 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 38% (42/111) 62% (69/111) 34% (58/169)
2009-12-03 16:17:46 +0100:3 3. des 2009 Forslag nr. 15–17 fra Fremskrittspartiet Nei 22% (24/111) 78% (87/111) 34% (58/169)
2009-12-03 16:18:19 +0100:4 3. des 2009 Forslag nr. 18 fra Høyre Nei 38% (42/111) 62% (69/111) 34% (58/169)
2009-12-03 16:18:52 +0100:5 3. des 2009 Forslag nr. 19 og 20 fra Høyre Nei 23% (26/111) 77% (85/111) 34% (58/169)
2009-12-03 16:19:21 +0100:6 3. des 2009 Forslag nr. 21 fra Høyre Nei 16% (18/110) 84% (92/110) 35% (59/169)
2009-12-03 16:21:14 +0100:9 3. des 2009 Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. (rammeområde 5) (Innst. 6 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010)) Ja 61% (66/108) 39% (42/108) 36% (61/169)