Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44825

Sist oppdatert: 2009-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 36 S (2009-2010), unntatt kap. 231, Innst. 62 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260358022e 9. des 2009 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)