Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44800

Sist oppdatert: 2009-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 S (2009-2010), unntatt kap. 310, 340 og 341, Innst. 106 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260876664e 15. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)