Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44798

Sist oppdatert: 2009-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 S (2009-2010), unntatt kap. 456 og 3456, Innst. 59 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1259839386e 3. des 2009 Innstilling frå justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet Ja 100% (112/112) 0% (0/112) 34% (57/169)