Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44797

Sist oppdatert: 2009-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 49 S (2009-2010), Innst. 77 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260530945e 11. des 2009 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)