Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44794

Sist oppdatert: 2009-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 S (2009-2010), Innst. 107 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260876663e 15. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)