Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44661

Sist oppdatert: 2009-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2009-2010), Romertall I, Innst. 13 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet - bortfall av foreslått bestillingsfullmakt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-10 23:06:49 +0100:1 10. des 2009 Forslag nr. 34–39 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 26% (24/93) 74% (69/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:07:21 +0100:2 10. des 2009 Forslag nr. 9–33 – unntatt forslagene nr. 11 og 28 – fra Fremskrittspartiet Nei 23% (21/93) 77% (72/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:07:53 +0100:3 10. des 2009 Forslag nr. 11 og 28 fra Fremskrittspartiet Nei 24% (22/93) 76% (71/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:08:26 +0100:4 10. des 2009 Forslag nr. 1–8 – unntatt forslagene nr. 1 og 3 – fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 41% (38/93) 59% (55/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:08:56 +0100:5 10. des 2009 Forslag nr. 1 og 3 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 42% (39/93) 58% (54/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:09:56 +0100:6 10. des 2009 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 Ja 77% (72/93) 23% (21/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:10:53 +0100:7 10. des 2009 Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 48% (45/93) 52% (48/93) 45% (76/169)