Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44642

Sist oppdatert: 2009-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2009-2010), Innst. 102 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260876668e 15. des 2009 Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)