Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44597

Sist oppdatert: 2010-03-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Tillegg 2 til Dokument 1 (2009-2010), Innst. 143 S (2009-2010)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1267530602e 2. mar 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om revisjon av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)