Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44574

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 L (2009-2010), Innst. 50 L (2009-2010), Lovvedtak 25 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260271567e 8. des 2009 Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) (Innst. 50 L (2009–2010), jf. Prop. 27 L (2009–2010)) Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)