Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44571

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 L (2009-2010), Innst. 70 L (2009-2010), Lovvedtak 28 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i lov om Statens pensjonsfond

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260271572e 8. des 2009 Innstilling fra finanskomiteen om endringer i lov om Statens pensjonsfond Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)