Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44565

Sist oppdatert: 2009-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2009-2010), Innst. 104 S (2009-2010)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260790210e 14. des 2009 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)