Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44560

Sist oppdatert: 2010-03-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:10 S (2009-2010), Innst. 141 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-09 22:57:39 +0100:1 9. mar 2010 Det voteres over forslagene nr. 14 og 16, fra Kristelig Folkeparti. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
2010-03-09 22:58:01 +0100:2 9. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 13 og 15, fra Kristelig Folkeparti. Nei 5% (5/102) 95% (97/102) 40% (67/169)
2010-03-09 22:58:25 +0100:3 9. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 12, fra Høyre. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
2010-03-09 22:58:52 +0100:4 9. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 11, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
2010-03-09 22:59:16 +0100:5 9. mar 2010 Det voteres over forslagene nr. 8–10, fra Fremskrittspartiet. Nei 25% (25/101) 75% (76/101) 40% (68/169)
2010-03-09 22:59:38 +0100:6 9. mar 2010 Det voteres over forslagene nr. 5–7, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 29% (30/102) 71% (72/102) 40% (67/169)
2010-03-09 23:00:05 +0100:7 9. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 4, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 35% (35/101) 65% (66/101) 40% (68/169)
2010-03-09 23:00:29 +0100:8 9. mar 2010 Det voteres over forslagene nr. 1–3, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
1268135643e 9. mar 2010 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne, og deres familier Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)