Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44532

Sist oppdatert: 2009-11-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2009-2010),, Innst. 37 S (2009-2010)

Beskrivelse: DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1258456505e 17. nov 2009 Innstilling fra næringskomiteen om DnB NOR ASA – Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)