Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44531

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 L (2009-2010), Innst. 90 L (2009-2010), Lovvedtak 24 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260271566e 8. des 2009 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.) (Innst. 90 L (2009–2010), jf. Prop. 20 L (2009–2010)) Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)