Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-11 15:00:29 +0100:1 11. des 2009 Forslag nr. 31 fra Venstre Nei 7% (7/99) 93% (92/99) 41% (70/169)
2009-12-11 15:00:58 +0100:2 11. des 2009 Forslag nr. 32 fra Venstre Nei 31% (31/99) 69% (68/99) 41% (70/169)
2009-12-11 15:01:26 +0100:3 11. des 2009 Forslag nr. 33 fra Venstre Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:01:55 +0100:4 11. des 2009 Forslag nr. 27, 28 og 30 fra Høyre Nei 17% (17/98) 83% (81/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:02:23 +0100:5 11. des 2009 Forslag nr. 26 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)
2009-12-11 15:02:49 +0100:6 11. des 2009 Forslag nr. 15–25 fra Fremskrittspartiet Nei 24% (24/98) 76% (74/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:03:20 +0100:7 11. des 2009 Forslag nr. 3 og 8 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:03:49 +0100:8 11. des 2009 Forslag nr. 4–7 og 9–14 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:04:20 +0100:9 11. des 2009 Forslag nr. 1-2 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:05:48 +0100:11 11. des 2009 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 (Rammeområde 1) Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:06:42 +0100:12 11. des 2009 Rammeområde 6 romertall I til og med romertall XI samt de endringer som ligger i forslag nr. 34 Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)