Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-15 21:40:27 +0100:1 15. des 2009 Forslag nr. 31 fra Venstre Nei 7% (7/104) 93% (97/104) 38% (65/169)
2009-12-15 21:40:51 +0100:2 15. des 2009 Forslag nr. 34 fra Venstre Nei 18% (19/104) 82% (85/104) 38% (65/169)
2009-12-15 21:41:22 +0100:3 15. des 2009 Forslag nr. 32, 33, 35 og 36 fra Venstre Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
2009-12-15 21:41:46 +0100:4 15. des 2009 Forslag nr. 15–17 fra Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:42:11 +0100:5 15. des 2009 Forslag nr. 18 og 19 fra Kristelig Folkeparti Nei 7% (7/104) 93% (97/104) 38% (65/169)
2009-12-15 21:42:36 +0100:6 15. des 2009 Forslag nr. 30 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 24% (25/104) 76% (79/104) 38% (65/169)
2009-12-15 21:43:02 +0100:7 15. des 2009 Forslag nr. 1, 6, 7, 11–14 og 21–29 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:43:26 +0100:8 15. des 2009 Forslag nr. 8–10 fra Fremskrittspartiet Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
2009-12-15 21:43:59 +0100:9 15. des 2009 Forslag nr. 37 fra Fremskrittspartiet Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:44:23 +0100:10 15. des 2009 Forslag nr. 5 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 30% (31/103) 70% (72/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:44:50 +0100:11 15. des 2009 Forslag nr. 2–4 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:46:20 +0100:12 15. des 2009 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) Ja 76% (76/100) 24% (24/100) 41% (69/169)