Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-09 22:05:05 +0100:1 9. des 2009 Forslag nr. 27 fra Venstre Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:05:38 +0100:2 9. des 2009 Forslag nr. 24–26 fra Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
2009-12-09 22:06:06 +0100:3 9. des 2009 Forslag nr. 22 fra Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 27% (28/102) 73% (74/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:06:29 +0100:4 9. des 2009 Forslag nr. 23 fra Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:06:51 +0100:5 9. des 2009 Forslag nr. 12–21 fra Fremskrittspartiet Nei 21% (21/102) 79% (81/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:07:14 +0100:6 9. des 2009 Forslag nr. 11 fra Fremskrittspartiet og Venstre Nei 22% (22/102) 78% (80/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:07:40 +0100:7 9. des 2009 Forslag nr. 10 fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 28% (29/102) 72% (73/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:08:00 +0100:8 9. des 2009 Forslag nr. 9 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:08:23 +0100:9 9. des 2009 Forslag nr. 1–8 fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
1260358021e 9. des 2009 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)