Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44522

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 11 S (2009-2010)

Beskrivelse: Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-08 20:14:44 +0100:1 8. des 2009 Forslag nr. 30 fra Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/104) 94% (98/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:15:08 +0100:2 8. des 2009 Forslag nr. 29 fra Høyre Nei 17% (18/105) 83% (87/105) 38% (64/169)
2009-12-08 20:15:31 +0100:3 8. des 2009 Forslag nr. 23–28 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/105) 77% (81/105) 38% (64/169)
2009-12-08 20:15:58 +0100:4 8. des 2009 Forslag nr. 22 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:16:30 +0100:5 8. des 2009 Forslag nr. 17–19 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 29% (30/104) 71% (74/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:16:58 +0100:6 8. des 2009 Forslag nr. 20-21 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 29% (30/103) 71% (73/103) 39% (66/169)
2009-12-08 20:17:26 +0100:7 8. des 2009 Forslag nr. 1–16, unntatt forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:17:51 +0100:8 8. des 2009 Forslag nr. 2 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:18:26 +0100:9 8. des 2009 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 (Innst. 11 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010)) Ja 55% (57/103) 45% (46/103) 39% (66/169)
1260271561e 8. des 2009 Komiteens tilråding, rammeområde 15, VI Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)