Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44521

Sist oppdatert: 2009-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 10 S (2009-2010)

Beskrivelse: Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1259839383e 3. des 2009 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Finansdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ja 100% (112/112) 0% (0/112) 34% (57/169)