Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44520

Sist oppdatert: 2009-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 9 S (2009-2010)

Beskrivelse: Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-07 15:57:50 +0100:1 7. des 2009 Forslag nr. 22 fra Kristelig Folkeparti Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
2009-12-07 15:58:18 +0100:2 7. des 2009 Forslag nr. 21 fra Høyre Nei 16% (17/105) 84% (88/105) 38% (64/169)
2009-12-07 15:58:44 +0100:3 7. des 2009 Forslag nr. 17-20 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/106) 77% (82/106) 37% (63/169)
2009-12-07 15:59:13 +0100:4 7. des 2009 Forslag nr. 14–16 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 24% (25/106) 76% (81/106) 37% (63/169)
2009-12-07 15:59:40 +0100:5 7. des 2009 Forslag nr. 8–13 fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 40% (42/106) 60% (64/106) 37% (63/169)
2009-12-07 16:00:12 +0100:6 7. des 2009 Forslag nr. 1–7 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 46% (49/106) 54% (57/106) 37% (63/169)
1260185101e 7. des 2009 Komiteens tilråding, rammeområde 12 (olje og energi) Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)