Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-09 22:11:05 +0100:1 9. des 2009 Forslag nr. 13 fra Venstre Nei 27% (28/102) 73% (74/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:11:33 +0100:2 9. des 2009 Forslag nr. 14 fra Venstre Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
2009-12-09 22:11:58 +0100:3 9. des 2009 Forslag nr. 2, 6 og 7 fra Fremskrittspartiet Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:12:21 +0100:4 9. des 2009 Forslag nr. 11-12 fra Fremskrittspartiet Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:12:50 +0100:5 9. des 2009 Forslag nr. 8 fra Fremskrittspartiet Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:13:26 +0100:6 9. des 2009 Forslag nr. 9-10 fra Fremskrittspartiet Nei 22% (22/102) 78% (80/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:13:48 +0100:7 9. des 2009 Forslag nr. 3–5 fra Fremskrittspartiet Nei 21% (21/101) 79% (80/101) 40% (68/169)
2009-12-09 22:14:16 +0100:8 9. des 2009 Forslag nr. 1 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 28% (28/101) 72% (73/101) 40% (68/169)
2009-12-09 22:14:54 +0100:9 9. des 2009 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) (Innst. 7 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010)) Ja 79% (81/102) 21% (21/102) 40% (67/169)
2009-12-09 22:15:23 +0100:10 9. des 2009 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) (Innst. 7 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010)) Ja 79% (81/102) 21% (21/102) 40% (67/169)